Cách vào một trang web ở trạng thái không thể truy cập | Công nghệ

0

Sử dụng Google Cache

Công cụ tìm kiếm của Google có chức năng tải xuống và giữ bản sao của các trang web theo thời gian nhất định. Điều này giúp bạn dễ dàng xem bản sao gần đây nhất của trang web bị lỗi từ bộ nhớ đệm của Google.
Cách vào một trang web ở trạng thái không thể truy cập - ảnh 1

Bản sao lưu các trang web sẽ được Google liên tục tải về bộ đệm

Nếu cố gắng truy cập trang web từ công cụ tìm kiếm của Google, bạn sẽ dễ dàng truy cập vào bản sao lưu trong bộ nhớ đệm. Chỉ cần nhấp vào nút quay lại trong trình duyệt web khi trang web không thể tải, nhấp vào mũi tên ở bên phải địa chỉ trang web và nhấp vào Cached để xem bản sao cũ.

Nếu trang xuất hiện mất nhiều thời gian để tải, bạn hãy nhấp vào liên kết “Text-only version” ở đầu trang đã lưu trong bộ nhớ đệm. Trang web sẽ tải ngay lập tức nhưng bạn sẽ không thấy bất kỳ hình ảnh nào. Điều này là cần thiết khi máy chủ trang web bị sập và trình duyệt không thể tải ảnh trang web. Bạn cũng sẽ thấy ngày và giờ khi Google tạo bản sao lưu trong bộ nhớ đệm hiển thị ở đầu trang.
Cách vào một trang web ở trạng thái không thể truy cập - ảnh 2

Bạn có thể chọn hiển thị riêng đoạn text thay vì tải hình ảnh để tiết kiệm thời gian

Sử dụng Wayback Machine

Wayback Machine cũng cho phép bạn xem bản sao cũ của một trang web. Trong khi Google Cache chỉ cung cấp cho bạn bản sao bộ nhớ đệm gần đây nhất thì Wayback Machine cung cấp nhiều phiên bản cũ của một trang web, giúp bạn có thể xem những gì xảy ra đối với một trang web cách đây nhiều năm.
Cách vào một trang web ở trạng thái không thể truy cập - ảnh 3

Wayback Machine giúp truy cập vào nhiều thời điểm lưu trữ trang web khác nhau

Để sử dụng Wayback Machine bạn hãy truy cập địa chỉ https://archive.org/web/. Điền đầy đủ địa chỉ trang web muốn xem vào hộp và nhấp vào Browse History. Ví dụ, bạn có thể sao chép và dán địa chỉ này từ thanh địa chỉ của trình duyệt nếu một trang web không tải.

Nếu chỉ muốn xem bản sao trang web được lưu gần đây nhất, bạn có thể nhấp vào ngày ở đầu trang lưu trữ. Nếu muốn xem bản sao cũ, bạn có thể chọn năm và nhấp vào một ngày trên lịch để xem trang web xuất hiện vào ngày đó ra sao.


Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *