Cách sử dụng font chữ in đậm làm tiêu đề cho tin nhắn trên iPhone | Công nghệ

0

Khi bạn gửi tin nhắn trên cho bạn bè và đồng nghiệp, nếu đoạn tin nhắn đó được làm nổi bật hơn với một dòng tiêu đề được in đậm và tách biệt hẳn so với phần nội dung thì mang lại cảm quan tốt và chuyên nghiệp hơn hẳn. Và cách thực hiện như sau.

• Vào menu Settings (Cài đặt) > Messages (Tin nhắn).

• Tiếp theo bên dưới mục SMS/MMS > bạn gạt thanh chọn bên cạnh mục Show Subject Field để kích hoạt tính năng hiển thị tiêu đề của tin nhắn.

• Bây giờ hãy thử mở ứng dụng Messages (Tin nhắn), bạn sẽ thấy trong ô nhập nội dung tin nhắn sẽ có thêm một ô có tên Subject (Tiêu đề). Nội dung văn bản nhập vào ô này sẽ được in đậm và được ưu tiên làm tiêu đề cho tin nhắn, ô còn lại sẽ nhập nội dung tin nhắn như bình thường.

• Tin nhắn được gửi đi sẽ hiển thị phân biệt rõ ràng giữa tiêu đề in đậm và nội dung là font chữ mặc định.
Cách sử dụng font chữ in đậm làm tiêu đề cho tin nhắn trên iPhone - ảnh 1

Tin nhắn sẽ được hiển thị phân biệt rõ ràng qua font chữ đậm

Tính năng này chỉ áp dụng cho những người có sử dụng iMessage (ứng dụng nhắn tin của iOS) và không sử dụng được cho tin nhắn SMS thông thường.


Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *