Báo Cáo Tài Chính Vnm

0
Sản phẩm dịch vụ

*

Dịch vụ chứng khoán

*

Dịch vụ hỗ trợ tài chính

*

Phân phối chứng chỉ quỹ

*

Dịch vụ khác Trung tâm phân tích Chiến lược đầu tư Phái sinh Vĩ mô Ngành và doanh nghiệp Dữ liệu giao dịch

Bạn đang xem: Báo Cáo Tài Chính Vnm

*

English

Vốn hóa (Tỷ VNĐ) 189.350

BVS (VNĐ) 16.251

EPS (VNĐ) 5.222

P/E (Lần) 17, 35

P/B (Lần) 5, 58

EBIT (Tỷ VNĐ) 13.429

EBITDA (Tỷ VNĐ) 15.210

ROA (%) 21, 88

ROE (%) 33, 15

Công nợ/ Tổng tài sản 0, 33

Tỷ suất LN gộp (%) 45, 71

Tỷ suất LN ròng (%) 18, 84

Hệ số Thanh toán nhanh 1, 59

Hệ số Thanh toán tiền mặt 0,07

Hệ số Thanh toán hiện thời 1, 99

Chỉ số tài chính theo quý

Q3/2020 Q4/2020 Q1/2021
Doanh thu thuần (Tỷ VNĐ) 15.563, 16 14.424, 79 13.190, 27
LN thuần từ HĐKD (Tỷ VNĐ) 3.755, 88 2.698, 99 3.071, 22
LN sau thuế TNDN (Tỷ VNĐ) 3.138, 18 2.236, 18 2.596, 93
Tổng tài sản ngắn hạn (Tỷ VNĐ) 31.541, 32 29.665, 73 32.834, 55
Tổng tài sản dài hạn (Tỷ VNĐ) 18.855, 14 18.766, 75 18.216, 66
Tổng tài sản (Tỷ VNĐ) 50.396, 46 48.432, 48 51.051, 21
Nợ ngắn hạn (Tỷ VNĐ) 18.164, 15 14.212, 65 16.532, 82
Nợ dài hạn (Tỷ VNĐ) 540, 79 572, 71 554, 45
Cơ cấu sở hữu (Tỷ VNĐ) 31.691, 52 33.647, 12 33.963, 94

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Adapt Nghĩa Là Gì, Adapt Là Gì

Công bố thông tin »

Xem tiếp

Công ty cùng ngành

Danh sách cổ đông lớn

Tên cổ đông Tỷ lệ %
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước 36,00%
F&N Dairy Investments Private Limited 17, 69%
Platinum Victory Private Limited 10, 62%
F&N Bev Manufacturing Pte. Ltd. 2, 70%
Ngân hàng Deutsche Aktiengesellschaft 1, 26%

Xem tiếp

Tài liệu cổ đông

Xem thêm: Tiếng Ai Cập Tiếng Anh Là Gì ? Ai Cập Trong Tiếng Tiếng Anh

Dữ liệu giá trực tuyến có thể trễ 1 phút. Dữ liệu và chỉ số tài chính được cập nhật vào cuối ngày. Dữ liệu cơ bản về doanh nghiệp bao gồm hồ sơ công ty, số liệu tài chính, chỉ số tài chính, dữ liệu chốt quyền cổ đông, lịch sự kiện doanh nghiệp và tin tức trực tuyến được cung cấp bởi FiinGroup.

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên mục: Review

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *