Advance Payment Là Gì

0

Đàm phán về lao lý thanh toán trong tiếng anh thương mại là bước quan trong trong một thương vụ, hợp đồng sắm bán. Người làm lao lý thanh toán lúc thanh toán giao dịch với những đối tác quốc tế cần sử dụng tốt tiếng Anh để mà thậm chí thảo thuận đúng mực, cụ thể, ngặt nghèo, tránh những rủi ro ko đáng sở hữu.

Bạn đang xem: Advance Payment Là Gì

Đang xem: đã thanh toán tiếng anh là gì

Mode of payment: phương thức thanh toánTerms of Payment: ĐK thanh toánTime for Payment: thời hạn thanh toánPlace of payment: vị trí thanh toánDelay payment: chậm thanh toánResults of delay: hậu quả của việc thanh toán chậmRemittance: phương thức chuyển tiềnOpen account: phương thức ghi sổLetter of guarantee – L/G: phương thức bảo lãnhStandby L/C: phương thức tín dụng dự phòngCollection of payment: thanh toán nhờ thuDocumentary credits: tín dụng chứng từAuthority to purchase – A/P: thư ủy thác muaThe letter of credit: thư tín dụngSettlement by sight payment: trả ngaySettlement by deferred payment: trả chậmCollecting ngân hàng: Ngân hàng thu hộ

*

MẪU CÂU CẦN BIẾT TRONG ĐÀM PHÁN THANH TOÁN

Shall we go on to discuss the terms of payment?

Chúng ta sẽ nối tiếp thương lượng về lao lý thanh toán chứ?

Please tell us about your payment terms.

Xin vui lòng cho Cửa Hàng chúng tôi biết lao lý thanh toán của ông.

What are your usually terms of payment?

Ông thường sử dụng lao lý thanh toán gì?

We are prepared to accept payment by D/P at sight.

Shop chúng tôi gật đầu đồng ý thanh toán bằng thương phiếu trực tiếp.

To avoid having our fund tied up, we can make the payment by L/C after sight.

Để tránh việc thiếu ngân sách đầu tư, chúng ta mà thậm chí thanh toán bằng lẻ tín dụng sau lúc xuất trình.

I think we can make payment for this order by documentary collection.

Tôi nghĩ chúng ta mà thậm chí thanh toán đơn hàng này bằng thu kèm chứng từ.

We regret to inform you that your payment is considerably overdue.

Shop chúng tôi rất tiếc thông tin cho chính mình rằng thanh toán của chúng ta đã trở nên xem là quá hạn theo quy định

We’ll pay cash in 2 weeks.

Hai tuần nữa Cửa Hàng chúng tôi sẽ thanh toán tiền mặt.

Our terms of payment are by confirmed irrevocable letter of credit or by draft at sight.

Luật pháp thanh toán của Cửa Hàng chúng tôi là bằng thư tín dụng ko hủy ngang xác nhận hoặc bằng hối phiếu trả tiền ngay.

We also pay by L/C for our imports.

Shop chúng tôi cũng thanh toán hàng nhập khẩu bằng thư tín dụng.

Now that we’ve settled on the price, we need to discuss the term of payment.

Giờ đây Cửa Hàng chúng tôi đã thống nhất về giá cả, Cửa Hàng chúng tôi cần thương lượng về điều khoảng thanh toán.

Can we pay by kiểm tra?

Shop chúng tôi mà thậm chí thanh toán tiền bằng séc?

The customary method of payment in international trade is the letter of credit.

Thư tín dụng là phương thức thanh toán thường thì trong mậu dịch thương mại.

Payments shall be disbursed based on the attached schedule of values.

Thanh toán sẽ được giải ngân dựa trên bảng phân phối trị giá được đính kèm.

We have to pay a higher price.

Shop chúng tôi phải thanh toán giá cao hơn.

It doesn’t pay to open an L/C for such a small order.

Thanh toán tiền đơn đặt hàng nhỏ thì ko cần mở thư tín dụng.

We have not received an advice of L/C even today.

Thời điểm ngày hôm nay Cửa Hàng chúng tôi vẫn không nhận được giấy báo thư tín dụng.

Please let us know the L/C number.

Xem thêm: Blogging Là Gì – Tìm Hiểu Về Blog, Blogger, Và Việc Viết Blog

Xin ông vui lòng cho Cửa Hàng chúng tôi biết số thư tín dụng.

Our credit is valid until July 10.

Tín dụng của Cửa Hàng chúng tôi sở hữu giá trị tới ngày 10 tháng bảy.

The only way to do this business is to afffect payment by T/T at the time of loading.

Tiến hành chi trả bằng điện tín chuyển tiền vào thời điểm phục vụ là cách marketing hiệu suất cao.

We would ask you to amend the L/C immediately to enable us to effect shipment.

Shop chúng tôi yêu cầu anh bổ sung cập nhật thư tín dụng ngay sẽ giúp đỡ Cửa Hàng chúng tôi triển khai việc phục vụ lên tàu.

Please let us know the L/C number.

Xin ông vui lòng cho Cửa Hàng chúng tôi biết số thư tín dụng.

Our credit is valid until September 15.

Thẻ tín dụng của Cửa Hàng chúng tôi được sử dụng tới ngày 15 tháng 9.

I’ll put it in the L/C that goods shall be delivered 30 days upon your receipt of L/C.

Ông sẽ nhận hàng trong 30 ngày lúc mở thư tín dụng đối khai.

That’s the usual practice adopted internationally.

Này là tập quán thường thì được quốc tế gật đầu đồng ý.

If you don’t open the L/C on time, you will be responsible for any loss.

Nếu ông ko mở thư tín dụng ngay lúc này, ông sẽ chịu trách nhiệp về những thiệt hại xẩy ra.

The balance would be payable upon receipt of the goods.

Phiên bản quyết toán sẽ được thanh toán trên giấy biên nhận hàng hóa.

You will get a discount if you pay today.

Nếu ông thanh toán tiền ngày hôm nay, ông sẽ được hạn chế giá.

We need you to use an irrevocable letter of credit.

Shop chúng tôi muốn ông sử dụng thư tín dụng ko hủy ngang.

This way we maintain continuous control over our financial risks.

Shop chúng tôi mà thậm chí nối tiếp kiểm soát những rủi ro tài chính theo cách này.

How will payment be made?

Việc thanh toán được tiến hành bằng phương pháp nào?

What is the date of payment?

Thanh toán vào thời hạn nào?

You need a checking account so that I can pay my bill.

Ông cần mở tài khoản séc để mà thậm chí thanh toán hóa đơn.

Xem thêm: Bảng Bổ Trợ Miss Fortune Mùa 7, Miss Fortune Mùa 11

How can I pay for the goods?

Tôi mà thậm chí thanh toán tiền hàng bằng phương pháp nào?

You can pay by credit card.

Ông mà thậm chí thanh toán bằng thẻ tín dụng

Tải về trọn bộ tài liệu tiếng anh thương mại 2017

*

“Tiếng Anh bồi” sở hữu thích nghi với môi trường xung quanh văn phòng?

Tiếng Anh bồi trong môi trường xung quanh văn phòng còn tồn tại tương đối nhiều. Dù bị…

Chuyên mục: Chia Sẻ

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *